Kontakt

Det Norske Blåseensemble øver og har sin administrasjon i Tollbugata i Halden. Ta gjerne kontakt med oss! 
Det Norske Blåseensemble
Tollbugata 4-6, 1767 Halden, P.B. 122, N-1751 Halden
+47 69 17 82 50
(09.00-15.00)

Administrasjonen

DIREKTØR 
Thorstein Granly
tg@dnbe.no
+47 90 60 05 40
ØKONOMI- OG KONTORSJEF 
Remi Damgaard
rd@dnbe.no
+47 92 06 76 29
PRODUKSJONSSJEF
Heidi Raude
hr@dnbe.no
+47 41 61 32 09
MARKEDSSJEF
Christer A. Elnes
ce@dnbe.no
+47 90 74 41 10

 
PRODUSENT 
Grethe Vatvedt
gmv@dnbe.no
+47 90 02 10 60
MARKEDS- OG KOMMUNIKASJONSRÅDGIVER
Vigdis Wisur
vw@dnbe.no
+47 90 10 14 67
TEKNISK PRODUSENT
Sven Olsen
so@dnbe.no
+47 93 62 82 10
ARKIVAR/ PRODUKSJONSASSISTENT
Øivind Strand
arkiv@dnbe.no
+47 91 86 72 70
TEKNISK ASSISTENT
Kjell-Erik Lund
+47 41 37 18 10
DET NORSKE BLÅSEENSEMBLE
Tollbugata 4-6, 1767 Halden, P.B. 122,
N-1751 Halden, Norway
TEL: +47 69 17 82 50 (09.00-15.00)
HOVEDSPONSOR:
Det Norske Blåseensemble er støttet av Kulturdepartementet, Østfold Fylkeskommune og Halden kommune.