bvk 240217 0106

Administrerende direktør

Tradisjon og innovasjon i skjønn forening!
Det Norske Blåseensemble (DNBE) søker ny direktør til å lede og videreutvikle Norges eldste og mest innovative orkester. Ensemblet har de senere årene markert seg med stor suksess – nasjonalt og internasjonalt. Som øverste leder har du det overordnede administrative og kunstneriske ansvaret. Kunstnerisk ledelse utøves i samarbeid med de ulike faglige utvalgene i orkesteret. Stillingen gir deg mulighet til å videreutvikle DNBE med dyktige musikere og administrative medarbeidere, som alle forventer at administrerende direktør skal bidra til å styrke posisjonen til dette ambisiøse ensemblet på den lokale, nasjonale og internasjonale arena.
 
Som administrerende direktør har du ansvaret for å
 • forbedre DNBEs overordnede, kunstneriske posisjon
 • utvikle DNBEs kunstneriske program
 • videreutvikle ensemblet faglig, kunstnerisk og på andre måter
 • sikre god finansiering og økonomisk styring
 • sørge for god daglig drift gjennom god ledelse av ansatte og gode administrative systemer og rutiner
 • styrke et aktivt og godt samarbeid med lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt kulturliv
 • ivareta gode relasjoner til lokale og nasjonale myndigheter 


DNBE ser etter en administrerende direktør som har
 • relevant ledererfaring
 • god faglig innsikt
 • sterk administrativ kompetanse – med erfaring med personal-, budsjett- og resultatansvar
 • et bredt faglig nettverk – både i og utenfor Norge
 • kjennskap til offentlige beslutningsprosesser 
Vår nye øverste leder bør ha en inkluderende og motiverende lederstil, en strukturert og planmessig arbeidsform og evne å kombinere strategi med operativt arbeid. Vi tror at de beste resultatene skapes i fellesskap gjennom samhandling, gode prosesser og sterk gjennomføringsevne.
 
Eventuelle spørsmål om stillingen kan rettes til Visindi ved Siri Skauge, tlf. 900 91 224 eller til styreleder Kari Agerup, tlf. 976 82 180. Alle henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor vår oppdragsgiver. Søknad med CV sendes snarest via ”stillinger” på www.visindi.no.
 
Det Norske Blåseensemble
Tollbugata 4-6, 1767 Halden, P.B. 122,
N-1751 Halden, Norway
TLF: +47 95 30 85 00 (09.00-15.00)
HOVEDSPONSOR:
kynningsrudlogo