Det Norske Blåseensemble ble etablert i 1734 i Halden og er en av Norges eldste kulturinstitusjoner. DNBE har to kunstneriske satsningsområder: tidligmusikk og sanntidsmusikk. Orkesteret gjør nærmere 100 konserter i året, i samarbeid med kuratorene Peter Whelan for tidligmusikk og Geir Lysne for sanntidsmusikk, samt internasjonale gjesteartister. Programmet er bredt, fra Messias til Zappa og hele improviserte konserter, på scener i Østfold til Elbphilharmonie i Hamburg.

DNBE er forpliktet til å nå ut til flest mulig. Det gjør vi gjennom et utstrakt samarbeid med lokale og nasjonale aktører i norsk musikkliv. Orkesteret leverer musikkopplevelser til hele Østfold og Oslo og gjennom turnering i øvrige deler av Norge og i utlandet. Gjennom omfattende læringsaktiviteter, regionale turnéer, digitale konserter, oppsøkende konserter og gratiskonserter tilbys et bredt og variert tilbud der alle deler av befolkningen gis muligheter til å oppleve orkesteret.

Nå ser vi etter en inspirerende programsjef som får ansvar for å implementere DNBEs kunstneriske visjon og strategi. Programsjefen vil lede den kunstneriske planleggingen med alle orkesterets konserter og arbeidet med læringsaktiviteter i tett samarbeid med programrådet, kollegaer i orkesteret og ledelsen. Den har har ansvaret for å levere DNBEs sesongplaner i tide og innenfor budsjett. Programsjefen rapporterer til direktøren som har det overordnende kunstneriske ansvaret.

Programsjefen vi ønsker oss har erfaring fra en tilsvarende rolle i en profesjonell, utøvende virksomhet. Du må ha god forståelse av hvordan et orkester opererer, repertoarkunnskap og teft innenfor våre sjangre. Vi ønsker at du bidrar aktivt i den kunstneriske dialogen med orkesterets musikere og ledelse om utvikling av orkesterets konserter og aktiviteter i et konkurranseutsatt marked. Dokumentert erfaring med forhandlinger og evner til å bygge nettverk av artister, agenter og konsertarrangører vil være en fordel.

DNBE spiller i hovedsak arrangementer som skreddersys til orkesterets besetning. Programsjefen skal engasjere seg i DNBEs arbeid som et nytenkende og innovativt orkester og realisere den kunstneriske kapitalen som musikerne besitter. Du må ha musikalsk forestillingsevne som inspirerer arrangører og komponister til å ivareta orkesterets unike klang og musikalske profil, og samtidig ha evne til å sette publikum i sentrum.

Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser og gode pensjonsordninger, samt fleksibel arbeidstid.
Vi er opptatt av mangfold og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke.
Første og andre runde med intervjuer skjer i perioden mars måned. Første runde vil bli digitalt, og andre runde vil skje i Halden.


Om du har spørsmål er du velkommen til å ta kontakt med vår samarbeidspartner Bee2Bee AS og rekrutterer Kristin Vestli på telefon 40412876 eller e-post: kristin.vestli@bee2bee.no


Om oss:
Det Norske Blåseensemble (DNBE) er et kreativt og nytenkende orkester. DNBE er Østfolds og Haldens eget orkester med internasjonale ambisjoner, et høyt aktivitetsnivå, en stor spennvidde i den kunstneriske programmeringen og et bredt publikumsnedslag. Orkesteret har de senere årene hatt en betydelig kunstnerisk utvikling og høstet internasjonal oppmerksomhet. Det består av 24 profesjonelle og fulltidsansatte musikere, og en administrasjon på ni ansatte som holder til i Brygga kultursal i Halden.