OPPNEVNT AV VIKEN FYLKESKOMMUNE
Styreleder: Kari Agerup
Styremedlem: Tor Petter Ekroll  
Styremedlem: Monica C. Gåsvatn
Numerisk varamedlem 1: Elisabeth S Gundersen
Numerisk varamedlem 2: Håkon Tolsby 
Numerisk varamedlem 3: Roar Lund 

OPPNEVNT AV HALDEN KOMMUNE
Nestleder: Bjørn Edvardsen
Personlig varamedlem: Frode Grosvold
Styremedlem: Roger Jensen
Personlig varamedlem: Trude Barstad Thoresen
Styremedlem: Torhild Grimseth Huseby
Personlig varamedlem: Simen Paulsen 

OPPNEVNT AV DE ANSATTE
Styremedlem: Roger Wille Fjeldet
Varamedlem: Torild Grytting Berg


Årsrapporter