OPPNEVNT AV VIKEN FYLKESKOMMUNE:
Styreleder: Kari Agerup
Personlig varamedlem: Elisabeth S Gundersen 
Styremedlem: Tor Petter Ekroll  
Personlig varamedlem: Håkon Tolsby 
Styremedlem: Monica C. Gåsvatn
Personlig varamedlem: Roar Lund 

OPPNEVNT AV HALDEN KOMMUNE:
Nestleder: Bjørn Edvardsen
Styremeldem: Sverre Magnus Heidenberg   
Personlig varamedlem: Roger Jensen
Styremedlem: Torhild Grimseth Huseby
Personlig varamedlem: Simen Paulsen 
Personlig varamedlem: Therese  Næss Diesen

OPPNEVNT AV DE ANSATTE:
Styremedlem: Andre Fjørtoft
Varamedlem: Steinar Granmo Nilsen