Idd Skolemusikkorps i Halden ble stiftet 22. februar 1962. Korpsets uniformer er laget etter mønster fra de dansk/norske soldatuniformene fra 1600-og 1700-tallet. Målsetningen er i korte trekk å skape og utvikle medlemmenes interesse for musikk, utvikle spilleferdigheter og samspill, samt være med på å skape et godt miljø.

De ønsker å fremme spillglede og musikalsk utvikling, og håper at korpset kan bidra til både personlig og sosial utvikling for den enkelte. Korpset har 3 avdelinger, og i dag består de av 8 aspiranter i alderen 7–8 år, 5 juniorer og 10 seniorer. Et medlem blir junior etter et år som aspirant, og senior etter to år som junior.