Det Norske Blåseensemble ønsker å blåse liv i historien, være en inspirator for unge musikere og et drivhus for ny musikk.

Hele Østfolds orkester består av 24 profesjonelle musikere og har base i Halden med røtter helt tilbake til 1734. Les mer om vår historie her.

Det Norske Blåseensembles spesialitet er evnen til å ta vare på historien, og samtidig skape den på ny. Det gjør ensemblet både sjangertro og sjangerløst – alt til sin tid. Uavhengig av både sjanger og tid, ønsker vi alltid å gjøre musikken til vår egen. Ensemblet oppnår en unik klang ved å ta i bruk en kombinasjon av historiske og moderne instrumenter.

Vi blåser gjerne nytt liv i velkjente verk fra de tidlige periodene. Som Norges eldste orkester, har vi valgt å fordype oss i både historisk og nytt materiale, med et arrangement som er mest mulig skreddersydd, og tilpasset den enkelte musiker.

I det usikre kan alt skje. Innenfor kategorien «sanntid», skapes ny musikk i det øyeblikket en konsert starter. Sanntidsmusikk er improvisert musikk på klassiske premisser. Det Norske Blåseensemble har sanntidsmusikk som et satsingsområde, både for å utfordre, men også for å videreutvikle kunsten. Her har vi jevnlig konserter, uten bruk av noter, eller tradisjonelle arrangement.

I tillegg gjør Det Norske Blåseensemble årlige jazz- og showproduksjoner. Innenfor alle sjangre settes det stor pris på samarbeid. Med lokale aktører så vel som anerkjente nasjonale og internasjonale kor, solister og dirigenter. 

Mangfoldet gjør Det Norske Blåseensemble spennende for et bredere utvalg musikkelskere. Vi ønsker å være inspirator for unge musikere. Et drivhus for musikk og en attraktiv arbeidsplass.

Se våre publiserte konserter her: dnbeplay