Det Norske Blåseensemble er Norges eldste orkester i kontinuerlig drift. Vi er dermed en av Norges eldste kulturinstitusjoner, og en viktig del av Norges kulturarv.


Man vet at fra tidlig på 1600-tallet, var det registrert profesjonelle musikere i Fredrikshald. I 1733-1734 ble de organisert i et profesjonelt orkester på Fredriksten Festning, tilknyttet Søndenfjeldske Geworbne Regiment. Senere skulle dette bli 1ste Brigades MusikkorpsI 1867 ble det militære orkestret utviklet til en renommert institusjon under to fremragende musikere, først Friedrich August Reissinger og så fra 1881, Oscar Borg. En av mange merkedager kom i 1879 da kong Oscar II åpnet Smaalensbanen og Dalslandsbanen. Reissiger dirigerte, Borg spilte i korpset og på programmet var Borgs nykomponerte Jernbane-Galop.

I 2003 ble DNBE omgjort til et sivilt blåseensemble og kan vise til en imponerende transformasjon fra militær korpstilværelse til et internasjonalt anerkjent orkester. DNBE har sprengt grenser med sine utradisjonelle valg. Som internasjonalt referanseensemble innen klassisk improvisasjon (sanntidsmusikk) går ensemblet i bresjen for nyutvikling innen det klassiske feltet. Arbeidet med barokksatsingen får også internasjonal oppmerksomhet.

Som hele Østfolds orkester gjør ensemblet en rekke samarbeidsprosjekter med kulturaktørene i regionen, hvor det frivillige musikk- og scenekunstlivet drar nytte av den ressursen et profesjonelt orkester med sine musikere representerer.