Blå Grotte er et allsidig kulturhus i Fredrikstad sentrum. Det var tidligere en kino, men fungerer nå som en scene for musikk, revy og teater, og er en viktig arena for både lokale og nasjonalt anerkjente kunstnere. Huset rommer en moderne flerbrukskultursal, Grotta og en mindre sal, Speilet. Blå Grotte er også vertskap for arrangementer fra Riksteatret og Østfold kulturutvikling.

Kulturhuset anbefaler å reise kollektivt, og at de som kjører parkerer i Apenesfjellet parkeringshus.

Mer praktisk info her!