Professor. Pedagog. Kurator. Sjefsdirigent. Saksofonist. Komponist. Arrangør. Geir Lysnes titler kan fylle en ingresstekst helt alene. Men hele hans virke og suksess kan oppsummeres med to ord: å lytte.


–  Å lytte er å konsentrere seg om tilværelsen. Om nuet.  Det er en nødvendig og grunnleggende tillit til at noe kan gjøre inntrykk på meg. At musikken har en kraft til å påvirke meg. Det er en kontrakt med musikken på musikkens premisser. Hvis jeg ikke lytter blir det bare til bakgrunnsstøy og det tegnes ingen kontrakt. Og de ekstraordinære opplevelsene uteblir. I et musikerperspektiv må man også ha tillit til at musikken man skal fremføre er verdt å lytte til. Hvis man ikke har tilliten, lytter man ikke selv, forklarer Lysne.

PIONERARBEID PÅ NORSK JORD

Med sine utmerkede metodikk i orkesterimprovisasjon, har han gjort stor suksess med arbeidet med Det Norske Blåseensemble. De tre siste årene har han tatt ensemblet og metodikken med seg til flere turneer i det tyske konsertmarkedet. Nå vender han oppmerksomheten til Norge og til et marked bestående av store deler upløyd mark når det gjelder en etablert kultur for klassisk improvisasjon.

Jeg opplever det som om at man konsumerer konsertopplevelser noe annerledes her hjemme.

Geir Lysne

Man foretrekker ofte det kjente. Så finnes det kanskje også en del fordommer mot noen sjangere musikk. Og hvis utgangspunktet er fordommer, så lytter man annerledes. Eller kanskje ikke i det hele tatt. Så opplever jeg det tyske konsertpublikummet som genuint nysgjerrige. Som tillitsfulle, mer villige til å inngå kontrakt med musikerne og mitt inntrykk er at de får en følelse av å være eksklusive som følge av dette. De våger å la musikken være medium alene og får ta del i de ekstraordinære opplevelsene. Men så har de også et mangfoldig tilbud å forsyne seg av, sier Lysne. 

Nå åpner Det Norske Blåseensemble, Michael Wollny og Christian Weber dørene for en unik konsertopplevelse med Geir Lysne ved roret. Inspirert av Debussys Faunens ettermiddag og improvisert på klassiske premisser. Så håper pioner Lysne å pirre nysgjerrigheten til det norske konsertpublikummet. En invitasjon til et gjensidig tillitsforhold. Til å åpne sansene. Inngå kontrakten. Til å lytte.

Om Geir Lysne

Geir Lysne (f. 1965) er saksofonist, komponist og arrangør og har sin utdanning fra Norges Musikkhøgskole i saksofon og komposisjon. Lysne er godt etablert som dirigent for storband, blåseensembler og orkestre, og har dirigert for artister som Bobby McFerrin, Joe Lovano, Stefano Bollani, Mory Kanté og Nils Landgren.
 
I tillegg til sin stilling som professor ved Norges Musikkhøgskole er han Radiostorbandet i Hamburg – NDR Big Bands – sjefsdirigent og Det Norske Blåseensembles kurator i deres satsning på sanntidsmusikk. Med sine utmerkede metodikk i orkesterimprovisasjon, har han gjort stor suksess med arbeidet med ensemblet 

Lysne har drevet utstrakt pedagogisk virksomhet, og har holdt flere seminarer for storband og andre jazzensembler. Han har også skrevet en rekke bestillingsverk for større ensembler. Han har også hatt stor suksess med egne prosjekter. Blant annet har Geir Lysne utgitt syv album og er premiert med tyske spellemannspriser for to av disse.