Fargespill Østfold er et scenekunstprosjekt for barn og unge i Halden som driftes av den ideelle organisasjonen Verdensbro.

Prosjektet går ut på å utvikle scenekunstforestillinger i samskapning med barn og unge fra 7 til 25 år med utgangspunkt i kulturuttrykk fra hele verden. Øvelsene foregår på møteplassen i Halden i Busterudgata 1 og på St.Croixhuset og Lisleby samfunnshus i Fredrikstad. Tilbudet er gratis, og gir alle familier mulighet til å sende barna sine til en aktivitet der de unge selv kan fortelle sine historier gjennom kulturarven sin.

Resultatet blir en ny og fargesprakende forestilling hvert år.