Halden skolemusikkorps ble stiftet 9. september 1932, og har i 2023 90-års jubileum. Det feires med jubileumstur til Göteborg Music Festival i juni og jubileumskonserten i Brygga Kultursal 30.oktober 2023. Korpset har per april 2022 44 medlemmer i alderen 6 til 18 år, og består av et hovedkorps og et aspirantkorps.