Ingeborg Koefoed-Jespersen er 18 år gammel og kommer fra Fredrikstad. Hun går i 3. klasse på musikk-, dans- og dramalinjen ved Greåker Videregående Skole og har valgt fløyte som sitt hovedinstrument. Fløyte har vært hennes hovedinstrument siden hun var sju år gammel, da hun begynte på Kulturskolen. Ingeborg mottar nå vanlig undervisning i fløyte og er en del av fordypningsprogrammet. I tillegg til hennes vanlige undervisning, har Ingeborg deltatt i flere prosjekter som har involvert samspill med orkestre, korps og talentkurs. Eksempler på slike prosjekter inkluderer deltakelse i UngMusikk. Hun har alltid vært ivrig etter å få nye utfordringer og utvide sitt musikalske repertoar.