Bach og Telemann

Store kontraster og fargerike melodier med fantastiske Fredrikshalds Teater som bakteppe. Her får du bli med tilbake til barokken.

Konsert 15 av 24 i HaldenSessions

Fargerike melodier og store kontraster

I barokken sto de store følelsene i sentrum. Svulmende former, rike ornamenter og prektige materialer preget både arkitekturen og kunsten, og musikken var intet unntak. Her får du høre fargerike og utsmykkede melodier, og store kontraster. Stykkene spilles på flere av instrumentene som var vanlige i barokken, og den detaljrike og godt bevarte salen i Fredrikshalds Teater setter en stemningsfull ramme. At notearkene har fått plass på iPad, er nesten det eneste som vitner om at dette fremdeles er nåtid.

To av de mest sentrale komponistene fra barokken

Programmet består av musikk fra Johan Sebastian Bach og Georg Philipp Telemann, to av de mest sentrale komponistene fra barokken. De to var også gode venner, og Telemann var gudfar for en av sønnene til Bach (som forøvrig fikk 20 barn totalt). Først får du høre lystige “Quartet in d minor” fra «Tafelmusik II” av Telemann. Konserten avsluttes med en sats fra vakre “Flute Sonata in E minor” av Bach, med Rose Elin Austad Nes som solist. Knut Johannesen er musikalsk leder.

Dette får du høre:

Quartet in d minor from «Tafelmusik II»
Georg Philipp Telemann

Flute Sonata in e minor (3. sats, Andante)
Johann Sebastian Bach

Rose Elin Austad Nes
Fløytist

Rose Elin Austad Nes fra Karmøy gikk i 2018 rett fra fullført master ved Musikkhøgskolen til stillingen som fløytist i Det Norske Blåseensemble. Den første produksjonen hun spilte etter å ha fått jobben, var i anerkjente Berliner Philharmonie i Tyskland for hele 2.500 mennesker.

Det var derimot ikke første gang Rose spilte med ensemblet. Hun hadde hatt flere spillejobber med dem i studietiden, og stortrivdes hver gang. Ikke bare synes hun det er gøy å få få jobbe med noen av landets fremste, profesjonelle musikere, samtidig som blåseensemblet også føles som en stor familie.