Det Norske Blåseensemble ser frem til et nytt og spennende samarbeid med Erlend Skomsvoll. En oppfølger til forrige suksess, da han i 2019 som arrangør og dirigent, fikk fri disposisjon til Mathias Eicks «Ravensburg».

Erlend Skomsvoll er en prisbelønt jazzmusiker -pianist og tubaist, komponist, dirigent og arrangør, som har en stor nysgjerrighet og glede over mange musikalske stilretninger.

Han er utdannet ved Jazzlinja, på det som er dagens Institutt for musikk på NTNU. Her ble han i 1998 en sentral figur i gruppa Come Shine, som er kjent for sine fantasifulle og nyskapende tolkinger av jazzstanarder. I 2000 ble han ansatt i Norsk kulturråds aspirantstilling ved Midt-norsk jazzsenter, og har derved fungert som sentral utøver, dirigent og arrangør for Trondheim Jazzorkester.

Erlend komponerer alt til sitt eget «Skomsvoll Orkester» som ble etablert 1996. Dette ble i 2004 videreført i «Skomsork». Bandet ble nominert til Spellemannsprisen for Skomsork i 2004.

I 2014 ga han ut albumet Holberg Variations sammen med Christian Ihle Hadland og 1B1. Her er det strykeorkester sammen med piano som i en improvisatorisk lek tar for seg Edvard Griegs kjente Holberg Suite. For albumet fikk de Spellemannsprisen i 2014 i klassen klassisk.

Skomsvoll fikk også Buddyprisen fra Norsk jazzforum for 2014. Denne prisen er, ifølge jazzforum.no, den høyeste utmerkelsen i det norske jazzmiljøet. Prisen tildeles en musiker som både har utmerket seg som en fremragende utøver på sitt instrument og samtidig har betydd mye som pådriver for å bedre jazzens utbredelse og kjennskap til musikkformen.

I uke 6 skulle Det Norske Blåseensemble, sammen med Marius Neset og Erlend Skomsvoll etter planen hatt konserter, både i Halden, på Kryssover Jazzfest i Moss og på Sentralen Oslo. Konsertene har blitt avlyst som et resultat av den uoversiktlige smittesituasjonen. Det blir i stedet gjort innspilling, og resultatet kan du få med deg på DNBEplay i løpet av våren 2021.