Dato Tid Sted
27.10.2023 19.00 BRYGGA KULTURSAL HALDEN


Sammen med Halden skolemusikkorps og Idd skolemusikkorps inviterer vi til en konsert fylt av heftige rytmer, forførende melodier og pur spilleglede.

En festkveld!

Det Norske Blåseensemble elsker korps. Kanskje ikke så rart, siden vi startet som militærkorps på Fredriksten festning. Ensemblet har derfor tatt initiativ til et samarbeid med skolekorps i regionen, denne gangen skolemusikkorpsene Halden og Idd. Prosjektet er støttet av Sparebankstiftelsen DNB.

Dette blir en kveld med latinamerikansk festmusikk. Advarsel! På tidligere konserter har musikken ført til impulsiv dans og spontane jubelrop. 

Vi inviterer alle til en pre-talk om prosjektet og kveldens program i Brygga kultursal fra kl. 18.30 til 18.45.

Medvirkende

Halden Skolemusikkorps

Halden skolemusikkorps ble stiftet 9. september 1932, og har i år 90-års jubileum. Det feires med jubileumstur til Göteborg Music Festival i juni og jubileumskonserten i Brygga Kultursal 30.oktober. Korpset har per april 2022 44 medlemmer i alderen 6 til 18 år, og består av et hovedkorps og et aspirantkorps.

Idd Skolemusikkorps

Idd Skolemusikkorps i Halden ble stiftet 22. februar 1962. Korpsets uniformer er laget etter mønster fra de dansk/norske soldatuniformene fra 1600-og 1700-tallet. Målsetningen er i korte trekk å skape og utvikle medlemmenes interesse for musikk, utvikle spilleferdigheter og samspill, samt være med på å skape et godt miljø. De ønsker å fremme spillglede og musikalsk utvikling, og håper at korpset kan bidra til både personlig og sosial utvikling for den enkelte. Korpset har 3 avdelinger, og i dag består de av 8 aspiranter i alderen 7–8 år, 5 juniorer og 10 seniorer. Et medlem blir junior etter et år som aspirant, og senior etter to år som junior.

Det Norske Blåseensemble

Det Norske Blåseensemble har base i Halden og består av 24 profesjonelle musikere. Med røtter tilbake til 1734 tar Blåsensemblet vare på historien, samtidig som de skaper den på ny. Orkesteret er godt forankret i det klassisk skolerte, men har også et brennende ønske om å utforske det ukjente. Blåseensemblet er mangfoldig. Det gjør de både sjangertro og sjangerløse – alt til sin tid. Orkesteret ønsker alltid å gjøre musikken til deres egen, og streber etter å oppnå en unik klang og å blåse nytt liv i velkjente verk. Det være seg når de spiller klassiske verker, sanntidsmusikk eller jazz- og showproduksjoner. Uansett sjanger setter orkesteret stor pris på et godt samarbeid – med lokale aktører, så vel som anerkjente nasjonale og internasjonale solister og dirigenter. 

I Stian Aareskjolds versjon

Trompetist i Blåseensemblet, Stian Aareskjold, arrangerer en stor del av musikken som orkesteret fremfører. Han har et eget øre for å omarrangere klassiske mesterverk til ensemblets besetning. I 2022 stod Stian som arrangør for godt over 50 stykker. De ble blant annet fremført under Barokkfest i Trondheim, Messingbonanza, Klassiske favoritter og Bach-Haydn-Bach. Stian skaper unike musikalske opplevelser for orkesteret og for publikum. Hans versjoner gir nytt liv til musikken.

Dato Tid Sted
27.10.2023 19.00 BRYGGA KULTURSAL HALDEN