Vi oppdaterer fortløpende våre nettsider og digitale plattformer hvis det skjer endringer i vårt program.

Dato Tid Sted

Gode menneskemøter kan bli til positiv læring og Det Norske Blåseensemblet er med på notene og inviterer ungdom fra videregående skoler i Østfold inn til musikalsk workshop som garantert vil slå gnister. Ungdommelig mot møter solid musikalsk erfaring, så velkommen til konsert der morgendagens talenter gir absolutt alt i møtet med Det Norske Blåseensmblet.

Ungdomstiden er intens. Tiden det tar når man utvikler seg fra barn til voksen er en viktig periode i livet, og en spennende brytningsfase i alles liv. I 2021 har ungdom et stort ansvar. Det er høye forventninger og press utenfra, og man skal klare mye selv. Samtidig mangler ungdom livserfaring mange voksne har. Ungdomstiden er også sårbar. Samtidig har tenåringshjernen en enorm kapasitet til å lære. Gode møter kan bli til positiv læring og Det Norske Blåseensemblet er med på notene og inviterer ungdommen inn til en musikalsk workshop som garantert vil låte bra.

Det Norske Blåseensemble samarbeider med elever fra Askim videregående skole, Greåker videregående skole, Halden videregående skole – avdeling Risum og Kirkeparken videregående skole. Dette er nybrottsarbeid. Hver enkelt skole skal få fremføre et verk de har jobbet med gjennom skoleåret. Morgendagens talenter står bak verkene og på scenen står proffe heltidsmusikere. En konsert utenom det vanlige for de som tør kjenne på ungdommelig livskraft, og drømme seg bort sammen med fremtidens musikalske kunstnere.

Og trodde du dette var alt? I tillegg vil Det Norske Blåseensemblet gi seg i kast med et helt nytt verk signert Helge Sunde, «The Goldberg Machine Variations.” Her skal enkle oppgaver gjøres kompliserte, lekes med og i tilblivelsesfasen har det vært en rekke kreative prosesser. Evnene til logisk og taktisk tenking utfordres, og samarbeidsevnene i ensemblet blir satt på prøve. Ingen tvil om at Christian Eggen får en formidabel oppgave som dirigent i denne konserten. Vi gleder oss til å se dere alle til nye sprell sammen med Det Norske Blåseensemble.

Vinterriss arrangeres i samarbeid med nyMusikk Østfold.