Gamle Fredrikstad kirke er et populært spillested for musikere og artister på grunn av sin fantastiske akustikk. Den har vært vertskap for Månefestivalen og Mozartfestivalen, og har vært brukt som innspillingslokale for kjente artister og TV-produksjoner.

Med konseptet «Kulturkirken Gamle Fredrikstad» ønsker kirken å dyrke sitt særpreg som konsert- og kulturarena. Målet er å senke terskelen for både utøvere og publikum, og tilby et variert program som inkluderer musikk, dans, teater og kunst – utenfor den tradisjonelle kirkemusikken.

Les mer.