Moss kirke ligger i sentrum av byen. Den har plass til 500 sittende gjester og er designet av arkitektene Heinrich Ernst Schirmer og Wilhelm von Hanno. Kirken fungerer som prostikirke i Vestre Borgesyssel prosti i Borg bispedømme.

I perioden 2014-2017 gjennomgikk Moss kirke en omfattende renovering. Tradisjonelle benker er byttet ut med stoler, noe som gir fleksibilitet for ulike typer arrangementer. Dette gjør Moss kirke til et tilpasningsdyktig og moderne sted for både religiøse seremonier og andre begivenheter.

Arena, Moss-kirke og kultursenter, arrangerer sine konserter her.