Østre Porsgrunn kirke ble vigslet av biskop Stein Reinertsen den 15. september 2019. Designet av arkitekt Espen Surnevik i samarbeid med Trodahl arkitekter, har kirken referanser til den gamle kirken som brant.

Fondveggen prydes av et relieff laget av kunstnerne Marie Buskov og Espen Dietrichsen, inspirert av lyset og oppstandelsen. De tre kirkeklokkene har inskripsjoner som hedrer Porsgrunn menighet og byens visjon.

Kirken har et Weimbsorgel, som kom på plass i 2020.

Les mer.