Hele Haldens stolthet

Pål Scott Hagen, leder for Kulturminneprosjekt Divisjonsmusikken som har stått bak bokutgivelsen, var seremonimester og geleidet de frammøtte gjennom programmet. Han redegjorde for arbeidet med å få i stand en bok om byens militærkorps som ble lagt ned i 2002.

Solid støtte fra sponsorer

Mange har sluttet opp om ideen, ikke minst sponsorene som sørget for det økonomiske fundamentet. Hagen rettet en stor takk til Berg Sparebank, Sparebank1stiftelsen Halden, Halden kommune, Viken fylkeskommune, Jensen & Scheele Bil, Kynningsrud AS og Lundi as for deres verdifulle medvirkning.


Brigademusikken med Oscar Borg i sentrum på Fredriksten i 1889.

Arven blåses videre

Thorstein Granly, direktør i Det Norske Blåseensemble, hilste fra ensemblet som er en direkte fortsettelse av Divisjonsmusikken: – Musikkens krefter er sterke, og det kommer tydelig fram i boka. Det er vår oppgave som kulturens soldater å stå på og kjempe, sa Granly blant annet.


Det er vår oppgave som kulturens soldater å stå opp og kjempe!

Torstein Granly, direktør i Det Norske Blåseensemble

Minikonsert med messingsekstetten

Haldens gamle musikktradisjoner tas vare på av Det Norske Blåseensemble. Orkesterets messingsekstett, gjerne kalt «Fredrikstensekstetten», ga under ledelse av tubaist Roger Fjeldet en minikonsert med vakker musikk av blant andre Oscar Borg og Ragnvald Oliver Vik. Fjeldet bandt de fire numrene sammen på en artig måte. Publikum takket med stor applaus.


Messingsekstetten holdt en minikonsert under ledelse av Roger Fjeldet.

Kildemateriell samlet fra en rekke arkiver

Roger Prang har vært bokas hovedforfatter og redaktør, godt assistert av Roger Fjeldet og flere andre. Prang ga uttrykk for at det har vært en krevende jobb å skrive denne boka, ikke minst fordi kildematerialet er spredt til mange forskjellige arkiver. Nesten alt ble sendt ut av Halden etter nedleggelsen i 2002.

Bildene i fokus

– Dette er en moderne bok der billedstoffet har fått en framskutt plass – 430 bilder fordelt på 304 sider. Boka er bygd opp av en rekke avsluttede kapitler, noen lange og noen ganske korte. Det skal bidra til å gjøre stoffet lett tilgjengelig og lesbart, sa Roger Prang blant annet.


Dette er en moderne bok der billedstoffet har fått en framskutt plass – 430 bilder fordelt på 304 sider.

 

Roger Prang, hovedforfatter

En stor takk til alle som har bidratt

Prang rettet en takk til de mange som har bidratt med stoff, bilder og innspill av forskjellig art til bokprosjektet. Flere av de tidligere musikerne i Divisjonsmusikken har bidratt med fortellinger og informasjon og bidratt til å utfylle den lange historien.


Vil du sikre deg et eksemplar av boka?

Til slutt var det boksignering, og mange benyttet anledningen til å sikre seg et rykende varmt eksemplar av boka. Det kan du og. Boka kan bestilles på nettsiden til Divisjonsmusikken.