Dato Tid Sted
28.11.2024 19.00 ØSTRE PORSGRUNN KIRKE Kjøp billetter
29.11.2024 19.00 IMMANUELS KIRKE Kjøp billetter
30.11.2024 18.00 DEN NORSKE OPERA OG BALLETT Kjøp billetter

Händels Messias (1741) har blitt et signaturverk for Det Norske Blåseensemble.

Händels mest kjente oratorium er bygget på jødedommens- og kristendommens forestillinger om Messias. Oratoriets libretto er skrevet av Charles Jennens, som var venn av komponisten, og gir en fremstilling av Jesu liv ved hjelp av en rekke utdrag fra kong Jacobs bibel (1611). 
 
Messias har tre deler. Hele første del handler om Jesu fødsel. Derfor har det blitt tradisjon i store deler av verden å framføre Messias til jul, selv om Händel selv egentlig så for seg dette som musikk til påske. 

Händel oppnådde enorm popularitet spesielt som komponist av italiensk opera i London, men etter hvert ble operaoppsetningene så krevende og kostbare å gjennomføre at han bestemte seg for å gi seg i kast med oratorier i stedet. Et oratorium er vanligvis et kirkemusikalsk verk med solister, kor og orkester, og det har en fortelling, men skiller seg fra opera fordi det ikke har kulisser, kostymer og skuespill. 

Konserten er i Stian Aareskjolds versjon.

Medvirkende:  
Peter Whelan, kurator for tidligmusikk 
DNBEs kor, med solistene:   
Aisling Kenny, sopran 
Laura Lamph, alt 
Tobias Knaus, countertenor 
Richard Resch, tenor 
Eric Ander, bass-bariton 
Joachim Höchbauer, bass 

Varighet: 2,5 timer inkludert pause

Lytt til oss fremføre Messias sammen med BBC Singers: