Fortsatt samarbeid

Høsten 2021 inngikk Opera Østfold og Det Norske Blåseensemble en ettårig samarbeidsavtale der ensemblet skulle levere kommunikasjon- og markedstjenester til Opera Østfold. Nå er det klart at Blåseensemblet skal levere tjenesten til Opera Østfold de to neste årene.

Les mer

Vil du være hospitant hos oss?

Viken Fylkeskommune har tildelt stimuleringsmidler til de profesjonelle kunstinstitusjonene i Viken om hospiteringsordninger for unge kulturtalenter på vei ut i yrkeslivet og vi kan derfor tilby en midlertidig stilling som hospitant hos oss i 2022.

Les mer

Opera Østfold og Det Norske Blåseensemble inngår samarbeid

Like før sommerferien ble det kjent i media at Opera Østfolds markedssjef går over i ny jobb, nå er det klart at Det Norske Blåseensemble tar over kommunikasjon- og markedstjenestene for Opera Østfold.

Les mer