LEDIG STILLING – HOSPITANT

Om arbeidsgiveren

Med røtter tilbake til 1734 kan Det Norske Blåseensemble skryte av å være Norges eldste orkester i kontinuerlig drift. Ensemblet består av totalt 24 profesjonelle musikere med base i Halden. Det Norske Blåseensemble blåser gjerne nytt liv i velkjente verk fra de tidligere periodene, men gjør også årlige jazz- og showproduksjoner. Etav satsingsområdene er sanntidsmusikk – improvisert musikk på klassiske premisser. Uansett sjanger setter orkesteret stor pris på et godt samarbeid. Med lokale aktører så vel som anerkjente nasjonale og internasjonale kor, solister og dirigenter.

Mer om vår historie: https://www.dnbe.no/om-oss/var-historie/

Viken Fylkeskommune har tildelt stimuleringsmidler til de profesjonelle kunstinstitusjonene i Viken om hospiteringsordninger for unge kulturtalenter på vei ut i yrkeslivet og vi kan derfor tilby en midlertidig stilling som hospitant hos oss i 2022.

Vi tilbyr:

 • Oppgaver som sikrer relevant faglig utvikling som musiker
 • Erfaring som styrker kandidatens karrieremuligheter
 • Ansettelse på ordinære vilkår i en midlertidig stilling
 • Arbeidsavtale i henhold til arbeidsmiljøloven § 14-5 og 14-6

Arbeidets omfang:

 • Ca 20 produksjonsuker i løpet av 2022 etter avtale

For å søke på ordningen må du:

 • Ha minst treårig utøvende musikkutdanning på høgskole-/universitetsnivå
 • Ha ett av følgende instrumenter som ditt hovedinstrument: fløyte, obo, klarinett, fagott, saksofon, horn, trompet, trombone, tuba, kontrabass, slagverk eller pauker
 • Være bosatt i eller ha folkeregistert adresse i Viken fylke
 • Ha arbeids- og oppholdstillatelse i Norge

 Søknadsprosedyre:

 • Søkere bes sende inn en CV på ca en side som pdf fil. Pass på å inkludere fullt navn, fødselsdato og kontaktinformasjon i søknaden. 
 • Last opp en video hvor du spiller 5-10 minutter med selvvalgt solorepertoar, akkompagnert eller uakkompagnert, til YouTube (kan være en ikke-oppført video) og send med lenken i e-posten med søknaden din

Søknaden sendes hr@dnbe.no innen 10. november 2021

Spørsmål kan rettes til Heidi Raude, hr@dnbe.no