Gjensidig glede

At samarbeidet har vært en berikelse for begge parter er det liten tvil om.

– Samarbeidet har fått god oppmerksomhet både lokalt og nasjonalt. Vi har sett gode synergier av å ha kompetansen samlet på ett sted og med de erfaringer vi har gjort det siste året gleder vi oss til å samarbeid i en ny toårsperiode. Her får vi muligheten til å bidra enda mer til å markedsføre Halden som en kulturby med aktiviteter gjennom hele året.

Pål Scott Hagen, operasjef Opera Østfold

Kollega og direktør i Det Norske Blåseensemble, Thorstein Granly, er ikke mindre entusiastisk.

– Det har vært en lærerik og spennende prosess der de to organisasjonene har kommet enda tettere sammen. Vi har oppnådd målsetningene våre om å gjøre Opera Østfold mer synlig i den digitale verden. Videre har vi hele tiden hatt ett ønske om å fortsette å utvikle kommunikasjon og markedsarbeidet, det var derfor veldig hyggelig å få beskjeden om at fikk fornyet tillitt av Opera Østfold.

Thorstein Granly, Direktør Det Norske Blåseensemble

Samler kompetanse på ett sted

Det Norske Blåseensemble og Opera Østfold har samarbeidet i en årrekke på de store utendørsoppsetningene på Fredriksten Festning og andre ulike oppsetninger gjennom året. Det siste året har gitt begge organisasjoner verdifull kompetanse og erfaringer å ta med seg inn i det nye samarbeidet. Blåseensemblet får muligheten til å bygge videre på en markedsavdelingen som øker sin kompetanse, en kompentanse som kan brukes på tvers av organisasjonene. Samtidig oppnår man stordriftsfordeler og blir en enda bedre formidler av Haldens unike kulturinstitusjoner.