I august startet Anders Røland Brasetvik som orkestersjef. Med en imponerende og mangfoldig karriere som musiker, orkesteradministrator og leder, bringer Anders med seg bred kompetanse til vårt orkester.

Imponerende karriere

Anders har studert ved Musikkonservatoriet i Tromsø, Musikhögskolan i Ingesund, og Vestjysk Musikkonservatorium.

Til Blåseensemblet tar Anders med seg erfaring fra både regionale og nasjonale musikkmiljøer. Han begynte sin karriere som vernepliktig i Divisjonsmusikken her i Halden, for deretter å være trompetist i distriktsmusikerordningen i Mo i Rana.

Jeg kom hit til Halden som vernepliktig i FMKØ høsten 2001 og forlot sommeren 2002 et militærkorps som ikke visste om, eller i hvilken form det ville eksistere et halvt år etter.

Anders Røland Brasetvik, orkestersjef DNBE

I 2011 begynte han i Oslofilharmonien. Her har han hatt ulike stillinger, først som podieinspisient og notebibliotekar, deretter som orkesterregissør/notebibliotekar. I 2020 tok han over rollen som personalleder for orkesteret.

Jeg har fulgt DNBE fra sidelinjen og har, i tillegg til å være glad for at det fine ensemblet ble videreført, alltid vært imponert over de modige valgene som har blitt tatt, og hvordan ensemblet har bygget seg selv opp til noe nytt og friskt, som det ikke finnes maken til.

Anders Røland Brasetvik, orkestersjef DNBE

Som orkestersjef har Anders et viktig ansvar for å kvalitetssikre og gjennomføre programplanener og alle aktiviteter for orkesteret. Han er leder for orkesteravdelingen, som inkluderer alle musikere, produsent, teknisk produsent og teknisk assistent.

Orkestersjefen er også en del av ledergruppen.

Vi er veldig glade for at Anders har takket ja til å være med på laget. Som tidligere distriktsmusiker, og med lang fartstid som orkesteradministrator i Oslofilharmonien, har han akkurat den kompetansen vi trenger i arbeidet med å utvikle Blåseensemblet videre.

Thostein Granly, adm. direktør DNBE

Vi er glade for å ønske Anders velkommen som orkestersjef!

Les mer om oss her: https://www.dnbe.no/om-oss/