3. desember ble en gledens dag for hele Østfolds orkester. Da ble det bestemt at DNBE får økt tilskudd over statsbudsjettet.

Orkesteret har i mange år kjempet for at bevilgningene skal øke. De senere årene har ABE-reform og prisstigning tæret på budsjettrammen, og Blåseensemblet har måttet gå til det drastiske skritt å redusere virksomheten med 25% fra 2022. 

 – Vi har, som resten av landets kulturinstitusjoner, måttet iverksette uvanlig harde økonomiske tiltak, sier Thorstein Granly.

I tillegg til å redusere driften, har DNBE hatt fire åpne stillinger i orkesteret der det ikke har vært økonomi til å ansette.

– Åpne stillinger holder den kunstneriske veksten tilbake og sliter naturlig nok på arbeidsmiljøet. Nå kan vi endelig få gjort noe med utfordringene. Dette er en gledens dag, sier direktør Thorstein Granly.

Da statsbudsjettet ble lagt frem tidligere i høst, økte regjeringen bevilgningen til flere kulturinstitusjoner og museer i hele landet. Etter forhandlinger mellom AP, SP og SV, står nå DNBE også på denne listen. 

– Nå kan vi øke antall konserter i Østfold-byene, og Halden kan få et enda bedre tilbud, sier Granly.