Det Norske Blåseensemble søker en klassisk skolert trombonespiller til fast stilling.

For spørsmål, kontakt orkestersjef Anders Røland Brasetvik arb@dnbe.no