Ensemblet har fått 900 000 kroner av Sparebankstiftelsen DNB til arbeidet. – Et slikt prosjekt er gull verdt, sier Øystein Undrum, banksjef i DNB. 

Sammen med Halden skolemusikkorps og Idd skolemusikkorps har Det Norske Blåseensemble de siste to årene etablert en årlig møteplass der nærmere 100 barn og unge får jobbe med profesjonelle musikere. 

– Prosjektet har vært gjennomført de siste årene med god støtte fra Sparebankstiftelsen DNB. Med friske midler, kan vi på nytt planlegge og utvikle konserter side om side med unge musikanter. Det har stor verdi. sier Thorstein Granly, direktør i DNBE. 

Hatt god effekt  
Bakgrunnen for prosjektet var et utviklingsarbeid ensemblet gjorde med Halden kulturråd i 2021. Der spurte de korpsene om hva de ønsket å bruke Blåseensemblet til. Svaret de fikk var at korpsene slet med rekruttering, og at det var ønskelig å etablere ulike motivasjonstiltak knyttet til nettopp det. Sammen med korpsene utviklet ensemblet «side om side». 

Allerede har prosjektet hatt en effekt. Både Halden Skolemusikkorps og Idd Skolemusikkorps har fått flere aspiranter.

– Prosjektet setter skolekorpsene i Halden på kartet. Som publikum var det fantastisk å se våre musikanter dele scene med profesjonelle musikere. Det gav barna en mestringsfølelse som betyr mye, sier Rune Oldeide, styreleder i Idd Skolemusikkorps. 

– Det er svært positivt og inspirerende for barna å være med på et slikt prosjekt. Viktigst av alt, er at det øker spillegleden, sier Freddy Steen Olsen, leder i Halden Skolemusikkorps. 

Gleder et korpshjerte 
Øystein Undrum, banksjef i DNB, tror prosjektet vil bidra til å ivareta korpstradisjon som finnes i Østfold. 

– Korpsmusikk er festmusikk! Et prosjekt som bringer korpsarven videre, er gull verdt. Jeg er tidligere korpsmusikant og vet hvor mye man tar med seg fra tiden i korps: som samhold, mestringsfølelse og musikkglede, sier han. 

Tildelingen på 900 000 kroner er prosjektmidler for tre år.